Liste over hva vi gjør. Og ikke gjør.

Her har i laget en alfabetisk oversikt over hva vi utfører ved Stavanger Medisinske Senter. Vi har også skrevet ned noen av de tingene vi ikke gjør hos oss. Listene er ikke uttømmene.

Hva vi gjør

24-timers BT 

Attester (se egen liste )

Audiometri

Blærekateterisering 

Cryobehandling (frysing)

Deltakelse på tverrfaglige møter og ansvarsgruppemøter for pasienter med sammensatte lidelser og behov

Diagnostikk og oppfølging av allergi og allergivaksinasjon

Diagnostikk ved spontan aborter

EKG 

Fjerning av suturer og kirurgiske stifter

Forstøverbehandling

Glukosebelastning 

Gynekologisk undersøkelse

Henvisning til abort 

Henvisning til infertilitetsutredning 

Hjelp og oppfølging med livsstilsendringer som vekttap, mosjon, røykeslutt, alkoholproblemer mv

Hjemmebesøk dersom dette vurderes nødvendig og hensiktsmessig 

Injeksjoner 

Injeksjoner ved bursitter og tendinitter

Kognitiv terapi - noen leger 

Kontroller av kroniske sykdommer som diabetes, kols, astma, hjertesykdom, høyt blodtrykk, hypothyreose mv 

Lab-undersøkelser 

MRSA-testing

Noen leger gjør rectoscopi 

Hva vi gjør

Oppfølging og kontroll etter gjennomført kreftbehandling for spesifikke kreftformer

Overvåka urinprøver 

P-stav 

Palliasjon og lindrende behandling 

Prevensjonsveiledning 

Setter vaksiner 

Småkirurgi som føflekker, atheroma, abscesser, bcc, keratoser, skint tags, fremmedlegemer, inngrodd tånegl, suturering av kutt mv

Spiral

Spirometri, også med reversibitet 

Svangerskapsomsorg, inkl utfylling av svangerskapsjournal og 6-ukerskontroll

Sårskift og stell 

Testing og smitteoppsporing ved kjønnssykdommer 

Timebestilling og reseptfornyelse via app eller nettside. Noen leger tilbyr også e-konsultasjon (vanlig egenandel) 

Tonometri

Ultralyd 

Undervisning og opplæring av pasienter, studenter, turnusleger mv 

Utredning, behandling og oppfølging av alle typer sykdommer, plager, skader og lyter hos pasienter av begge kjønn og i alle aldre 

Vi benytter tolk når det er behov for dette 

Vi gjør ikke

Reisevaksinering 

Infusjoner 

Venesectio

Etsebehandling for neseblødning