Alle legekontor må ha en prisliste godt synlig.

 

Fastlegepriser

Fastlegene som jobber ved Stavanger Medisinske Senter har avtale med Stavanger Kommune. Det betyr flere ting, men blant annet betyr det at pasienter kun betaler en egenandel, mens staten refunderer en del ekstra.

Prislisten hos oss finner dere under

 

Priser attester/søknader for Stavanger Medisinske Senter

 
 • Legeforeningens helbredsformular 1 kr 500,-

 • Akutt sykdom ved fremmøte militær kr 500,-

 • Tjeneste i Norges internasjonale styrker kr 800,-

 • Misjonsselskapenes helseattest kr 840,-

 • Røde kors helbredsattest kr 740,-

 • Norsk utviklingshjelp kr 790,-

 • Aspiranter til politihøgskolen kr 790,-

 • Sivilforsvaret kr 470,-

 • Utvekslingsstudenter/-elever kr 690,-

 • Helbredsattest skoler/kurs/leirskole kr 540,-

 • Søknad om opptak spesialskoler kr 790,-

 • Marathon, langløp, ski (inkl EKG og spiro) kr 920,-

 • Attest amatørbokser kr 790,-

 

 • Offshore kr 1650,-

 • Sjømannsattest kr 1800,-

 • Attest yrkesdykker kr 2000,-

 • Førerkort kr 660,-

 • Adopsjon kr 510,-

 • Spesielt utfyllende attest adopsjon kr 1100,-

 • Fritidsdykker kr 1050,-

 • Fallskjerm kr 1050,-

 • TT-kort kr 510,-

 • P-plass kr 310,-

 • Enkle attester kr 200,-

 • Enkle attester på annet språk kr 260,-

 • Norges motorsportforbund kr 500,-

 • Antidoping Norge kr 500,-

 

 

Eventuelt andre attester etter særlig avtale. Eventuelt tillegg for konsultasjoner, eller for spesielle prøver.

 

Priser prøver og utstyr som ikke dekkes av trygden

 • Mirena-spiral kr 1250,-

 • Akuttmedikamenter kr 50,-

 • Kateter kr 120,-

 • Uringlass kr 10,-

 • Tillegg ultralyd kr 30,-

 • Overvåket urinprøve (ikke LAR) kr 150,-

 • Voltaren-injeksjon kr 20,-

 • Troponin-T hurtigtest kr 180,-

 • D-dimer hurtigtest kr 180,-

 • Utstyr ved infusjonsbehandling kr 100,-

 • Influensavaksine kr 235,-

 • Stivkrampe-sprøyte kr 100,-

 • Boostrix-polio kr 350,-

 • Twinrix (HepA+B)-vaksine kr 550,-

 • Kortison-injeksjon kr 150,-


Fysikalsk medisin - Davor Baros

Prisen for kombinert klinisk og ultralyd undersøkelse er 1400,-.

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling: 400.-

Oppfølgende undersøkelse/ kontroll: 900,-

Kostnad for evt. andre ultralyd veiledede intervensjoner kommer i tillegg.


Kiropraktikk

Førstegangskonsultasjon: 600kr
Oppfølgende behandling: 410kr
De fleste helseforsikringer kan brukes.