Avbestilling av time

Ved behov for avbestilling av time, kan du sende oss en e-post på
post@stavangermedisinskesenter.no
Avbestilling av time, uansett metode, må skje senest 24 timer før timen er satt opp.

Vi kan dessverre ikke sette opp timer over e-post, eller kommunisere med pasienter med råd o.l., da dette ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav satt av Datatilsynet.