Medisinstudent ved SMS

Vi på Stavanger Medisinske Senter samarbeider med Universitetet i Bergen om utdanning av nye leger. Flere av legene på senteret er praksislærere for medisinstudenter på siste året av studiet. Noen pasienter vil møte studenter når de kommer på time hos oss. De arbeider alltid under veiledning av de faste legene ved senteret.

Denne gangen har vi student fra 28/9 til 23/10.