Utlysning: Lege i introduksjonsprogrammet ved SMS

Utlysning: Ledig stilling som lege i introduksjonsprogrammet i allmennmedisin ved Stavanger Medisinske Senter

Stavanger Medisinske Senter AS (SMS) har en avtale med Stavanger kommune om gjennomføring av Introduksjonsprogram i allmennmedisin. Hensikten er å forbedre rekrutteringen til fastlegetjenesten.

SMS er et tverrfaglig helsehus lokalisert sentralt i Stavanger og driver i nye og store lokaler. Senteret har syv fastlegehjemler, en avtalespesialist innen rheumatologi (20%), en privatpraktiserende gynekolog (ca. 1 ettermiddag i uka), en kiropraktor, samt en privatpraktiserende spesialist i fysikalsk medisin (80% fra høsten 2016), og en fysioterapeut i 100% stilling, også fra høsten 2016. Fra 01.09.2016 får SMS tilknyttet turnuslege. Fastlegene ved SMS har totalt ca. 10.000 tilknyttede listepasienter og benytter CGM (“WinMed3”) som journalsystem.

Legen i introduksjonsprogrammet kan være knyttet til fastlegene ved SMS praksis i inntil 2 år (fra 01.09.2016 til 30.11.2018). Legen vil betjene eget kontor og kreve refusjon fra Helfo og egenandeler etter Fastlegetariffens bestemmelser, som legevikar. Legen har ikke egen liste, men skal delta i å betjene fastlegenes listepasienter, uten noen avgrensing av oppgaver. Legen betaler 30 % av brutto inntjening til SMS sin konto etterskuddsvis påfølgende måned, for dekning av løpende kontorutgifter. Forbruksmateriell og medisinforbruk kommer utenom.

En av fastlegene ved SMS vil være veileder for legen ansatt i introduksjonsprogrammet, i tråd med EU-bestemmelsene om veiledet praksis.

Legen som ansettes i introduksjonsprogrammet plikter å delta i kommunens introduksjonsprogram for nye leger, som oppad er begrenset til tre dager per kalenderår. Det medfølger vaktplikt ved Stavanger legevakt på linje med de forpliktelsene som gjelder fastlegene i Stavanger. Inntil en dag per uke vil være avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid, på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. Legen har samme plikt til møtedeltakelse som fastlegene i Stavanger har.

Med søknad til stillingen må legen sende CV og referanser, dokumentasjon på norsk autorisasjon som lege samt avlevere politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Søknad sendes elektronisk til smssoknad@gmail.com. Originale dokumenter må kunne framlegges.

Ved spørsmål kan daglig leder ved SMS, Peter Christersson, kontaktes på SMS sitt kontornummer, 40 767 767.

Link til elektronisk søknad om politiattest: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1858.xhtml

Søknadsfrist: 05.08.2016