Influensavaksinen for sesongen 2018/19

Da kommer influensavaksinen til Stavanger også. Legekontorene får den i neste uke, og du kan få satt den hos oss på Stavanger Medisinske Senter fra og med torsdag 25.oktober.

Årest vaksine koster 235 kroner

Vi anbefaler at følgende tar influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide, særlig i 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine.

 • Barn og voksne med:

  • diabetes mellitus, type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

  • kronisk hjerte-/karsykdom

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

  • nedsatt immunforsvar

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales følgende grupper influensavaksine med hovedformål å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt

 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser