Ny fysioterapeut på SMS

Vi har hele tiden hatt fysioterapeut på SMS, men da den vi har hatt nå slutter har vi fått inn en ny fysioterpeut hos oss. Hun heter Iselin Kissel og vil jobbe hos oss hver dag. Hun jobber privat, og har da langt lavere ventetid enn offentlige fysioterapeuter. Dersom en ønsker behandling hos Iselin er det bare å ta kontakt. Du trenger ingen henvisning fra lege.

 

Turnuslege på SMS

En ny æra: SMS får turnuslege.

Stavanger kommune har fem turnusleger i kommunal tjeneste. Det var flere legesenter som ønsket turnuslege tilknyttet seg, så når kommunen valgte å legge en turnuslege til SMS er det en aldri så liten fjør i stetoskopet.

Vår aller første turnuslege heter Sigrid Mathilde Andersen. Hun starter helt i starten av september. Pasienter kan få time hos henne, men hun jobber hele tiden under veiledning av en erfaren kollega.

 

Ny sentervikar på plass

Før sommeren utlyste SMS stilling som "lege i introduksjonsprogrammet". For våre pasienter vil en slik lege fortone seg som en vikar for alle fastlegene på SMS. Dette er en ordning som vi har hatt så lenge SMS har eksistert, men nå søkte vi altså etter en ny lege. Vi fikk mange gode søkere, men landet etterhvert på Knut Gil Bjordal. Ta godt i mot ham!

Han begynner å jobbe hos oss fra 1.september 2016. I tillegg til å være en solid lege er han i tillegg sertifisert til å utstede Sjømannsattest og Yrkesdykkeattest. Ta kontakt dersom det er behov for noe slik!

 

Utlysning: Lege i introduksjonsprogrammet ved SMS

Utlysning: Ledig stilling som lege i introduksjonsprogrammet i allmennmedisin ved Stavanger Medisinske Senter

Stavanger Medisinske Senter AS (SMS) har en avtale med Stavanger kommune om gjennomføring av Introduksjonsprogram i allmennmedisin. Hensikten er å forbedre rekrutteringen til fastlegetjenesten.

SMS er et tverrfaglig helsehus lokalisert sentralt i Stavanger og driver i nye og store lokaler. Senteret har syv fastlegehjemler, en avtalespesialist innen rheumatologi (20%), en privatpraktiserende gynekolog (ca. 1 ettermiddag i uka), en kiropraktor, samt en privatpraktiserende spesialist i fysikalsk medisin (80% fra høsten 2016), og en fysioterapeut i 100% stilling, også fra høsten 2016. Fra 01.09.2016 får SMS tilknyttet turnuslege. Fastlegene ved SMS har totalt ca. 10.000 tilknyttede listepasienter og benytter CGM (“WinMed3”) som journalsystem.

Legen i introduksjonsprogrammet kan være knyttet til fastlegene ved SMS praksis i inntil 2 år (fra 01.09.2016 til 30.11.2018). Legen vil betjene eget kontor og kreve refusjon fra Helfo og egenandeler etter Fastlegetariffens bestemmelser, som legevikar. Legen har ikke egen liste, men skal delta i å betjene fastlegenes listepasienter, uten noen avgrensing av oppgaver. Legen betaler 30 % av brutto inntjening til SMS sin konto etterskuddsvis påfølgende måned, for dekning av løpende kontorutgifter. Forbruksmateriell og medisinforbruk kommer utenom.

En av fastlegene ved SMS vil være veileder for legen ansatt i introduksjonsprogrammet, i tråd med EU-bestemmelsene om veiledet praksis.

Legen som ansettes i introduksjonsprogrammet plikter å delta i kommunens introduksjonsprogram for nye leger, som oppad er begrenset til tre dager per kalenderår. Det medfølger vaktplikt ved Stavanger legevakt på linje med de forpliktelsene som gjelder fastlegene i Stavanger. Inntil en dag per uke vil være avsatt til offentlig allmennmedisinsk legearbeid, på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten. Legen har samme plikt til møtedeltakelse som fastlegene i Stavanger har.

Med søknad til stillingen må legen sende CV og referanser, dokumentasjon på norsk autorisasjon som lege samt avlevere politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Søknad sendes elektronisk til smssoknad@gmail.com. Originale dokumenter må kunne framlegges.

Ved spørsmål kan daglig leder ved SMS, Peter Christersson, kontaktes på SMS sitt kontornummer, 40 767 767.

Link til elektronisk søknad om politiattest: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1858.xhtml

Søknadsfrist: 05.08.2016

 

Sommerferien 2016

I perioden 18.06 til 14.08 gjennomføres det sommerferieavvikling på SMS. Din fastlege vil være utilgjengelig i deler av denne perioden. Dersom du har plager som ikke kan vente til fastlegen er tilbake, vil du kunne få time hos en annen lege på senteret.

Dersom du bruker faste medisiner, er det lurt å kontakte din fastlege innen 15.06 slik at du får nok medisiner til over sommerferien.

 

Angående parkeringssituasjonen

For tiden er det ulike byggeprosjekt som legger press på parkeringen i nærområdet. Vi anbefaler å benytte parkeringsanlegget ved konserthuset, P-arketten. Dersom man betaler med kort, kan man betale for lengre tid enn hva man trenger, og så bruke samme kort når man skal dra derfra. Da blir man kun belastet for den tiden man faktisk sto parkert.

Spaserturen fra P-arketten til Stavanger Medisinske Senter tar bare noen minutter: